Fjármál

Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni fær lang stærstan hluta af tekjum sínum í gegnum aðildargjöld félagsmanna. Töluvert minni hluti teknanna er ágóði af útleigu salarins á 2. hæð, tekjur af félagsstarfseminni, af innan- og utanlandsferðum félagsins og tekjur af fjáröflunum. Kostnaðurinn af félagsstarfseminni er þó oft á tíðum jafn hár og tekjurnar, enda er einungis stefnt að því að hafa fyrir launum starfsmanna og kostnaði við rekstur hússins með þeirri gjaldtöku sem þar er stunduð.

Mikill viðsnúningur var á fjármálum félagsins milli síðustu ára, þar sem rekstrarárið 2020 skilaði tapi eftir erfitt COVID ár en rekstur FEB fyrir árið 2021 skilaði góðum hagnaði. Helstu ástæður þessa er mikið aðhald í rekstri þar sem fjöldi starfsmanna var í sögulegu lágmarki fram eftir ári, fjölgun félagsmanna og hækkun félagsgjalda. Þetta aðhald í rekstri kom ekki niður á starfseminni þar sem félagið leggur mikinn metnað í að halda úti góðri þjónustu, góðu félagsstarfi og úrvali af ferðum og gekk það eftir.

Ársreikningur FEB 2022
Ársreikningur FEB 2021
Ársreikningur FEB 2020
Ársreikningur FEB 2019
Ársreikningur FEB 2018
Ársreikningur FEB 2017
Ársreikningur FEB 2016
Ársreikningur FEB 2015