Lög og reglugerðir

Lög:

Lög um almannatryggingar, nr. 100 11. maí 2007
Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007
Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999
Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40 27.mars 1991
Lög um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða nr. 74/2020
Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997

Reglugerðir:

Reglugerð um fjárhæðir bóta almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2020.
Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1200/2018, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri.
Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 598/2009 um útreikning, endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta og vistunarframlags 1128/2019.
Reglur um maka- og umönnunarbætur nr. 407/2002
Reglugerð um eingreiðslur til lífeyrisþega árið 2020.
Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1195/2017, um sveigjanlega töku ellilífeyris og heimilisuppbótar.
Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 1185/2014 um daggjöld fyrir dvalarrými, dagdvalarrými og hjúkrunarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2015 693/2015.
Reglugerð um Framkvæmdasjóð aldraðra nr. 468/2014
Reglugerð um færni- og heilsumat vegna dvalar- og hjúkrunarrýma nr. 466/2012
Reglugerð um greiðslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigðisþjónustu nr. 427/2013
Reglugerð um dagdvöl aldraðra nr 1245/2016.
Reglugerð um (13.) breytingu á reglugerð nr. 1112/2006, um stofnanaþjónustu fyrir aldraða 1147/2019.

Það athugist að í þeim tilvikum þar sem tengt er á breytingar á reglugerðum þarf að lesa saman breytingarnar og upphaflegu reglugerðina (sem finna má á sama stað). Algengt er að reglugerðum sé margbreytt, en því miður eru þær ekki uppfærðar í reglugerðasafninu eftir hverja breytingu.